Mon-Sat: 8.00-10.30,Sun: 8.00-4.00
Gubernur DKI Jakarta
Home »  Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta
Kisah Ahok sama Kisah Yesus Kok Hampir Sama ya?
By admin | | 0 Comments |
Kisah Ahok dan kisah Yesus dalam Injil Orang Kristen hampir